Rainforest Alliance Nedir?

Rainforest Alliance

İsmi “Yağmur ormanları ittifakı” anlamına gelen Rainforest Alliance, biyolojik çeşitliliği korumak ve sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak için tarımsal uygulamaları ve tüketici davranışlarını değiştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. Ticaret, tarım ve ormanların kesiştiği noktada sorumlu işletmeciliği norm haline getirmek için çalışıyorlar. Ormanları korumak, çiftçilerin ve orman topluluklarının geçim kaynaklarını iyileştirmek, insan haklarını teşvik etmek, iklim krizini hafifletmek ve doğadaki bu değişime uyum sağlanmasına yardımcı olmak için kurulan bir sivil toplum örgütüdür. 

Rainforest Alliance’ın merkezi New York’tadır ve 70’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Sürdürülebilirlik dönüşümünde 30 yılı aşkın deneyime sahip uluslararası kar amacı gütmeyen bu kuruluş kırsal toplulukların sosyal ve ekonomik refahının ekosistem sağlığına sıkı sıkıya bağlı olduğunun bilincinde sürdürülebilir arazi kullanımı ve emtia üretimini ilerletmek için titiz programlar sunar.

Çiftçilerin ve orman topluluklarının yaşamını iyileştirmek, ormanları ve biyoçeşitliliği korumak, iklim konusunda harekete geçmek, kırsal kesimdeki insanların haklarını geliştirmek ve geçim kaynaklarını iyileştirmek için sosyal ve piyasa güçlerini kullanarak daha sürdürülebilir bir dünya yaratmayı amaçlayan bu birlik, çiftçiler, orman toplulukları, şirketler, hükümetler ve diğer STKlar ile birlikte çalışır.

Sürdürülebilirliği sistematik ve büyük ölçekte benimsemenin daha parlak ve daha dirençli bir gelecek için en iyi umut olduğuna inanan ittifak “Kolektif hareket ederek insanların ve doğanın birlikte geliştiği bir dünya yaratabiliriz” fikri üzerine kuruludur. Bu anlayışla kırsal geçim kaynaklarını arttırırken doğayı koruyan peyzaj yönetimi uygulamalarını teşvik etmek için dünyanın en önemli tropik alanlarının çoğunda çiftçiler ve orman toplulukları ile; küresel tedarik zincirlerinde sorumlu işletme uygulamalarını geliştirmek için KOBİler ve büyük şirketlerle; aynı zamanda, güçlendirilmiş politikalar aracılığıyla sürdürülebilirlik dönüşümünü yönlendirmek için hükümetler ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortaklaşa çalışır ve milyonlarca tüketiciyi kolektif güçlerini kullanarak doğa için daha iyi seçimler yapmaya çağırır.

Dünyadaki yaşamın hassas bir şekilde dengelenmiş karşılıklı bir bağımlılık ağı olduğuna ve gelişmek istiyorsak birçok cephede birlikte çalışmamız gerektiğine inanan oluşum küresel sürdürülebilirlik için hayati önem taşıyan ve birbiriyle yakından bağlantılı dört konuya odaklanır. Bunlar; 

 • Ormanlar ve biyolojik çeşitlilik,
 • İklim,
 • Kırsal geçim kaynakları,
 • İnsan hakları.

Rainforest Alliance’ın odaklandığı konuların yanı sıra insanlar ve doğa için fark yaratabileceğine inandığı sektörlerde ve tabiatta sürdürülebilirliği sağlamak için dört ana çalışma alanı tasarlamıştır: 

 • Sertifikasyon,
 • Tabiat yönetimi,
 • Savunuculuk,
 • Tedarik zinciri hizmetleri.

Rainforest Alliance Sertifikası

Rainforest Alliance, sürdürülebilirlik sertifikasyonunda küresel bir liderdir. Sertifikasyon programına katılan çiftlikler, yerel topluluklar ve işletmeler, üç temel faktöre dayanan katı sürdürülebilirlik standartlarına göre denetlenir. Bunlar çevresel, ekonomik ve sosyal refah faktörlerdir. Rainforest Alliance standartlarını dünya çapında 70 ülkede iki milyondan fazla çiftçi takip etmektedir. Kuruluşun sertifika programları kahve, kakao, çay, muz gibi acil çevresel ve sosyal zorluklarla karşı karşıya kalan birçok önemli ürün sektörüne odaklanmaktadır.

Rainforest Alliance Etiketi Nasıl Alınır?

Bağımsız bir sertifika kuruluşu tarafından yapılan etiketleme, faaliyetlerinizin Rainforest Alliance standardına uygunluğunu doğrulamanızı sağlar. Küçük yeşil bir kurbağa işareti olan Rainforest Alliance etiketini kullanmak için çevrimiçi onay alınması gerekir. Gereklilikleri sağlayanlar çevresel, sosyal ve ekonomik sürdürülebilirliğin bir simgesi olan Rainforest Alliance mührünü ürün paketleri üzerinde bulundurabilirler.

Tabiat Yönetimi

Rainforest Alliance, kahve üretimi gibi emtia üretiminin ekosistem sağlığının ve kırsal toplulukların refahının tehdit altında olduğu bir dizi kritik öneme sahip tropik bölgede uzun vadeli koruma ve kalkınma programları geliştirir ve uygular. Bu girişimleri ön saflardaki çalışma partnerleriyle birlikte tasarlayarak sürdürülebilir yerel ekonomiler yoluyla kırsal geçim kaynaklarını iyileştirmeye odaklanır.

Rainforest Alliance’ın entegre tabiat yönetimi yaklaşımı üreticileri, şirketleri, toplulukları, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşların yanı sıra geniş bir coğrafi alanı kapsar. Kuruluş, peyzaj yönetimi programlarına çok çeşitli paydaşları dahil ederek, ortak çıkarları tartışmak ve toplu eylemleri belirlemek için tüm arazi kullanıcılarını bir araya getirir.

Savunuculuk

Rainforest Alliance sürdürülebilirlik dönüşümüne önemli ölçüde zaman, emek ve finansal kaynak yatıran kırsal üreticileri destekleyici ve geniş kapsamlı politikalar geliştirmesi için ülke yönetimleri, özel sektör, yerel ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışır. Bunun yanı sıra hem kamu hem de özel sektör paydaşlarıyla beraber farkındalığı artırmayı ve karar vericileri etkilemeyi amaçlayan eylemler gerçekleştirir. Savunuculuk çalışmalarına örnekler vermek gerekirse; hükümetlere ormansızlaşma ve insan hakları konusunda somut adımlar atmaya çağrıda bulunma ve işçi haklarını ele almak için sendikalarla işbirliği kurma gibi örnekler verilebilir.

Tedarik Zinciri Hizmetleri

Rainforest Alliance, şirketlerin sertifika ve ötesinde sürdürülebilirlik taahhütlerini tanımlamalarına ve gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için özelleştirilmiş destek sağlar. Bu servisler, şirketlerin sürdürülebilirlik yolculuklarını planlamalarına ve küresel tedarik zincirlerinde yerleşik olan karmaşık zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olacak çok çeşitli araç ve kaynak içerir. 

Bu hizmetler şunları içerir:

 • Politika geliştirme ve risk değerlendirmesinden stratejik iletişime kadar şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini desteklemek için kurumsal danışmanlık ve özel programlar,
 • Şirketlerin uluslararası kabul görmüş en iyi uygulamalara dayanan iddialı ancak ulaşılabilir sürdürülebilirlik taahhütlerini belirlemelerine ve ölçmelerine yardımcı olacak kılavuzlar,
 • Şirketlerin sürdürülebilirlik performanslarını değerlendirmelerine ve sektör genelindeki taahhütlere karşı ölçüm yapmalarına yardımcı olacak saha tabanlı izleme ve değerlendirme hizmetleri,
 • Sektör dönüşümünü hızlandırmak için yaratıcı araçlar ve hedefli stratejiler geliştirmeye yönelik inovasyon projeleri.